Bài thơ Trung thu của bé (Nguyễn Đình Xuân)

Bài thơ Trung thu của bé

Nào là gậy Như Ý
Thiết Bồng cào tám răng
Lại thêm kiếm đao phủ
Bé vác đi… trông trăng.

Cười nhe hàm răng sún
Bé bảo phải trừ ma
Mặt hiền như Tam Tạng
Múa trồng nụ trồng hoa.

Chị Hằng Nga trên cao
Vén mây cười với bé
Gió trên cây lao xao
Cùng ùa về phá cỗ…

12-9-2011

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân.
Tập thơ Mong bà mọc răng.

 

Trung thu của bé | Bài thơ Trung thu của bé
Bài thơ Trung thu của bé (Nguyễn Đình Xuân): Nào là gậy Như Ý, Thiết Bồng cào tám răng, Lại thêm kiếm đao phủ, Bé vác đi… trông trăng. Cười nhe hàm răng sún, Bé bảo phải trừ ma, Mặt hiền như Tam Tạng, Múa trồng nụ trồng hoa. Chị Hằng Nga trên cao, Vén mây cười với bé, Gió trên cây lao xao, Cùng ùa về phá cỗ…
5/5 (4 bình chọn)