Bài thơ Những cái tên

Bài thơ Những cái tên

Nào Minh Nguyệt, Hiền Thảo
Nào Tuấn Dũng, Phương Mai…
Lớp mình bao nhiêu bạn
Là bấy nhiêu tên hay!

Em còn trong bụng mẹ
Cha đã lo đặt tên
Bao nhiêu điều đẹp đẽ
Mẹ cha ước cho em.

Tên cùng em ra đường
Tên theo em đến lớp
Như viên ngọc vô hình
Tên không rơi, không mất.

Cái tên cha mẹ đặt
Suốt đời đi cùng em
Nhắc em làm người tốt
Tên đẹp càng đẹp thêm.

Tác giả: Tân Hưng.

Nguồn: Những cái tên, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2.

Những cái tên | Bài thơ Những cái tên
Bài thơ Những cái tên (Tân Hưng): Nào Minh Nguyệt, Hiền Thảo, Nào Tuấn Dũng, Phương Mai… Lớp mình bao nhiêu bạn, Là bấy nhiêu tên hay! Em còn trong bụng mẹ, Cha đã lo đặt tên…
4.4/5 (7 bình chọn)