Bài thơ Dòng suối thức

Bài thơ Dòng suối thức

Ngôi sao ngủ với bầu trời
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gió còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chăn mây
Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.

Chỉ còn dòng suối lượn quanh
Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

Tác giả: Quang Huy.

Dòng suối thức | Bài thơ Dòng suối thức (Chính tả lớp 3)
Bài thơ Dòng suối thức (Quang Huy): Ngôi sao ngủ với bầu trời, Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà, Gió còn ngủ tận thung xa, Để con chim ngủ la đà ngọn cây, Núi cao ngủ giữa chăn mây, Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
4.4/5 (8 bình chọn)