Bài thơ Chờ trăng (Phan Trung Hiếu)

Bài thơ Chờ trăng

Trung thu đón trăng sáng
Trời bỗng mù mịt mưa
Bé thở dài ngao ngán
Trăng lướt nhòe, buồn chưa!
Bao nhiêu là bánh trái
Xin đổi một trời trong
Đèn ông sao nhỏ tí
Thay thế nào được trăng?
Thôi thì thôi đành đợi
Mai mốt trời tạnh mưa
Trông trăng ta phá cổ
Như rằm nào thu xưa.

Tác giả: Phan Trung Hiếu.

Chờ trăng | Bài thơ Chờ trăng (Phan Trung Hiếu)
Bài thơ Chờ trăng (Phan Trung Hiếu): Trung thu đón trăng sáng, Trời bỗng mù mịt mưa, Bé thở dài ngao ngán, Trăng lướt nhòe, buồn chưa! Bao nhiêu là bánh trái, Xin đổi một trời trong, Đèn ông sao nhỏ tí, Thay thế nào được trăng? Thôi thì thôi đành đợi, Mai mốt trời tạnh mưa, Trông trăng ta phá cổ, Như rằm nào thu xưa.
4.7/5 (6 bình chọn)