Bài thơ Bé và ông (Kim Chuông)

Bài thơ Bé và ông

Râu ông bạc trắng
Đầu hói nhẵn đi
Đã hai chân kia
Lại còn chống gậy

Đất rộng như vậy
Trời lại quá cao
Bước ông chệnh choạng
Là tại làm sao?

A, thôi cháu biết
Ông khác trẻ con
Cháu là búp non
Mới vừa mở mắt

Tác giả: Kim Chuông.

Bé và ông | Bài thơ Bé và ông
Bài thơ Bé và ông (Kim Chuông): Râu ông bạc trắng, Đầu hói nhẵn đi, Đã hai chân kia, Lại còn chống gậy. Đất rộng như vậy, Trời lại quá cao, Bước ông chệnh choạng, Là tại làm sao?

 

Hình ảnh Bài thơ Thương ông: Ông bị đau chân
Bài thơ Thương ông (Bài thơ Ông bị đau chân): Ông bị đau chân, Nó sưng nó tấy, Đi phải chống gậy, Khập khiễng, khập khà, Bước lên thềm nhà, Nhấc chân quá khó…
5/5 (5 bình chọn)