Bài thơ Thỏ trắng

Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Thỏ trắng ăn cà rốt

Bài thơ Thỏ trắng

Mắt đỏ hồng
Lông trắng muốt
Tai dài dài
Đuôi ngắn tẹo
Chú Thỏ Trắng

Ôm cà-rốt
Chạy đi chơi
Thỏ Trắng ơi
Ngoan, ngoan nhé!

Tác giả: Vũ Quang Vinh.

Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Mắt đỏ hồng, Lông trắng muốt
Mắt đỏ hồng, Lông trắng muốt, Tai dài dài, Đuôi ngắn tẹo, Chú Thỏ Trắng, Ôm cà-rốt, Chạy đi chơi, Thỏ Trắng ơi, Ngoan, ngoan nhé!
Bài thơ Thỏ trắng (Vũ Quang Vinh): Thỏ trắng ăn cà rốt
Thỏ trắng ăn cà rốt