Bài thơ Mưa (Trần Tâm)

Bài thơ Mưa

Mây đen lũ lượt
Kéo về chiều nay
Mặt trời lật đật
Chui vào trong mây.

Chớp đông chớp tây
Rồi mưa nặng hạt
Cây lá xòe tay
Hứng làn nước mát.

Gió reo gió hát
Giọng trầm giọng cao
Chớp dồn tiếng sấm
Chạy trong mưa rào.

Bà xỏ kim khâu
Chị ngồi đọc sách
Mẹ làm bánh khoai
Lửa reo tí tách.

Chỉ thương bác ếch
Lặn lội trong mưa
Xem từng cụm lúa
Phất cờ lên chưa.

Tác giả: Trần Tâm.

Bài thơ Mưa (Trần Tâm)
Bài thơ Mưa (Trần Tâm): Mây đen lũ lượt, Kéo về chiều nay, Mặt trời lật đật, Chui vào trong mây. Chớp đông chớp tây, Rồi mưa nặng hạt, Cây lá xòe tay, Hứng làn nước mát…

 

Bài thơ Mưa (Trần Tâm)
Bài thơ Mưa (Trần Tâm): Mây đen lũ lượt, Kéo về chiều nay, Mặt trời lật đật, Chui vào trong mây. Chớp đông chớp tây, Rồi mưa nặng hạt, Cây lá xòe tay, Hứng làn nước mát…
4.5/5 (11 bình chọn)