Bài thơ Mẹ gọi

Bài thơ Mẹ gọi

Nghe mẹ gọi
Bé dậy ngay
Nhớ hôm nay
Ngày đến lớp
Ai ngủ tiếp
Sẽ chậm giờ.

Tác giả: Phong Thu.

Mẹ gọi | Bài thơ Mẹ gọi
Bài thơ Mẹ gọi (Phong Thu): Nghe mẹ gọi, Bé dậy ngay, Nhớ hôm nay, Ngày đến lớp, Ai ngủ tiếp, Sẽ chậm giờ. Tác giả: Phong Thu.

 

Chiếc đồng hồ báo thức | Bài thơ chiếc đồng hồ
Bài thơ Chiếc đồng hồ: Em đang say ngủ. Quên cả giờ rồi. Chú đồng hồ nhắc. Reng! Reng! Dậy thôi! Gà trống dậy sớm. Mèo lười ngủ trưa, Còn em đi học, Đi cho đúng giờ.

 

Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào)
Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào): Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên đường, Núi dăng hàng trước mặt, Sương trắng viền quanh núi, Như một chiếc khăn bông, Ồ núi ngủ lười không, Giờ mới đang rửa mặt.

Nguồn sưu tầm từ mamnon.com

5/5 (6 bình chọn)