Bài thơ Chị em

Bài thơ Chị em

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu, buông màn cho em.
Chổi ngoan mau quét sạch thềm,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.
Đàn gà ngoan chớ ra vườn,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.
Mẹ về, trán ướt mồ hôi,
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.

Tác giả: Trần Đắc Trung.

Chị em | Bài thơ Chị em (Chính tả, Tiếng Việt lớp 3. tập 1)
Bài thơ Chị em (Trần Đắc Trung): Cái ngủ mày ngủ cho ngoan, Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Chổi ngoan mau quét sạch thềm, Hòn bi thức đợi lim dim chân tường…
4.3/5 (30 bình chọn)