Truong mam non quan Tan Binh

Thông qua bóng đá giúp các em nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh. Thông qua việc chỉ dạy bóng đá giúp cho các em nhỏ hoàn thiện về tính cách, lễ phép, mang một ý chí về tinh thần đấu tranh đến cùng không bỏ cuộc.

GD Star Rating
loading...
Thẻ:, ,