Truong mam non quan Tan Binh

Tia nắng nhỏ

Tia nắng nhỏ,

Lay hàng mi,

Bé dậy đi,

Tập thể dục,

Tia nắng giục,

Đàn gà con,

Chạy lon ton,

Theo chân mẹ,

Tia nắng ghé,

 Bên nhành hoa,

Hoa điệu đà,

Rung rinh nắng.

(Sư tầm)

GD Star Rating
loading...
Bài thơ: tia nắng nhỏ, 6.0 out of 10 based on 41 ratings
Thẻ:, ,