Truong mam non quan Tan Binh

Bài thơ Quà 8/3 

Em làm được một cái hoa

Cô cho em đem về nhà

Em nói rằng con biếu mẹ

Quà mùng 8 tháng 3

Quà mùng 8 tháng 3

Bài thơ thiếu nhi: Quà 8/3

Bài thơ thiếu nhi: Quà 8/3

(Sưu tầm)

GD Star Rating
loading...
Bài thơ thiếu nhi: Quà 8/3, 8.2 out of 10 based on 6 ratings
Thẻ:,