Truong mam non quan Tan Binh

lối sống

Lối sống lành mạnh giúp giảm nguy cơ stress

Theo kết quả của một nghiên cứu mới đây, stress trong công việc làm gia tăng nguy cơ bị bệnh tim, tuy nhiên nếu bạn thực hiện lối sống lành mạnh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ này.

Xem thêm