Truong mam non quan Tan Binh

kỳ tích

So sánh trẻ không phải là thượng sách

Khi thấy em bé nhà hàng xóm có vẻ nhanh hơn con mình vì bé đã có thể bi bô nói được vài từ hoặc làm được nhiều trò hơn, bạn đã phát hoảng lên dù rằng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. 

Xem thêm