Truong mam non quan Tan Binh

âm nhạc thiếu nhi

Nhạc thể dục buổi sáng của trường mầm non Họa Mi từ 7/2015

Bài nhạc thể dục buổi sáng của trường mầm non Họa Mi từ tháng 7/2015 tổng hợp từ các bài hát: Bài Tập Buổi Sáng – Tổng Hợp, Chào Bình Minh – Phương Anh (B), Chicken Dance – Thiếu nhi.

Xem thêm

Trường chúng cháu là trường mầm non – Bé Xuân Mai

Trường chúng cháu là trường mầm non Sáng tác: Phạm Tuyên

Xem thêm