Thông báo nghỉ trong 2 ngày 5 và 6 tháng 7/2013

Để chuẩn bị tinh thần cho tập thể Giáo viên và Nhân viên Trường Mầm Non Hoạ Mi bước vào năm học mới được thoải mái và phấn khởi. Nhà trường sẽ tổ chức cho toàn thể Giáo viên và Nhân viên được đi tham quan hè năm học 2013-2014 vào các ngày 05-06-07/07/2013

Vì vậy nhà trường kính mong quý Phụ huynh thu xếp cho các cháu được nghỉ học 2 ngày thứ sáu và thứ  bảy các ngày 5 và 6 tháng 7/2013 cùng với nhà trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể Giáo viên và Nhân viên Trường Mầm Non Hoạ Mi trong kỳ tham quan sắp tới.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn quý Phụ huynh!

BAN GIÁM HIỆU

Đánh giá