Bài thơ Trái bắp (Trần Mạnh Hảo)

Bài thơ Trái bắp

Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi

Cái râu mọc trước
Cái răng mọc sau
Bắp bận áo khoác
Trùm lên tới đầu

Từ trên lưng mẹ
Bắp nhảy xuống rồi
Hàm răng trắng thế
Bắp chưa kịp cười
Ngoảnh chào cây mẹ
Trước khi theo người

Tác giả: Trần Mạnh Hảo.

Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018.

Trái bắp | Bài thơ Trái bắp
Bài thơ Trái bắp (Trần Mạnh Hảo): Ô hay trái bắp, Vừa mới đẻ thôi, Mà râu đã mọc, Thành ông lão rồi. Cái râu mọc trước, Cái răng mọc sau, Bắp bận áo khoác, Trùm lên tới đầu…

 

Giàn mướp vàng hoa | Bài thơ Giàn mướp vàng hoa
Bài thơ Giàn mướp vàng hoa (Nguyễn Lãm Thắng): Bờ ao râm mát, Giàn mướp vàng hoa, Đàn bướm bay qua, Dừng chân ở lại. Cá rô đuôi quẩy, Đớp bóng hoa vàng, Chị gió rộn ràng, Nhẹ ru giàn mướp…
5/5 (4 bình chọn)