Bài thơ Thi chạy

Bài thơ Thi chạy

Gà thách Cún chạy thi
Cún nhảy vọt lên đầu
Gà vỗ cánh cố đuổi
Nhưng đuối sức về sau
Cún vẫy đuôi “gâu gâu…”
Ta đây người chiến thắng
Gà con liền liến thoắng:
Tớ mà có bốn chân,
Còn lâu cậu mới thắng!

Nguồn: Báo Nhi Đồng số 49/2003.

Thi chạy | Bài thơ Thi chạy: Gà thách Cún chạy th
Bài thơ Thi chạy: Gà thách Cún chạy thi, Cún nhảy vọt lên đầu, Gà vỗ cánh cố đuổi, Nhưng đuối sức về sau, Cún vẫy đuôi “gâu gâu…” Ta đây người chiến thắng, Gà con liền liến thoắng: Tớ mà có bốn chân, Còn lâu cậu mới thắng!

 

Bài thơ Đàn gà con (Bài thơ Mười quả trứng tròn) | Phạm Hổ
Bài thơ Đàn gà con (Bài thơ Mười quả trứng tròn) | Phạm Hổ: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp giữ, Mười chú gà con, Hôm nay ra đủ. Lòng trắng, lòng đỏ, Thành mỏ, thành chân, Cái mỏ tí hon, Cái chân bé xíu

 

Bài thơ Cún con (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Cún con (Nguyễn Lãm Thắng): Cún con xa mẹ, Đã hai ngày rồi, Về nhà với bé, Cứ khóc liên hồi. Đêm thì không ngủ, Miệng gọi: – Mẹ ơi!
5/5 (6 bình chọn)