Rong và cá – Thơ thiếu nhi

rong va ca tho thieu nhi

Bài thơ Rong và cá

Có cô rong xanh

Rong và cá - Thơ thiếu nhi - Ảnh sưu tầm
Rong và cá – Thơ thiếu nhi – Ảnh sưu tầm

Đẹp như như tơ nhuộm
Giữa hồ nước trong
Nhẹ nhàng uốn lựơn
Một đàn cá nhỏ
Đuôi đỏ lụa hồng
Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công.

(Sưu tầm)