Bài thơ Nấu bữa cơm đầu tiên

Bài thơ Nấu bữa cơm đầu tiên

Chẳng còn thiếu gì nữa
Cái gì cũng có rồi
Này thức chan, thức gắp
Cơm chín đầy một nồi.

Bát đã lau từng chén
Đũa lại so từng đôi
Thêm trái ớt đỏ tươi
Để góc mâm phần bố.

Chẳng còn thiếu gì nữa
Cái gì cũng đủ rồi
Lại thừa vết nhọ nồi
Trên má hồng ánh lửa.

Tác giả: Trần Quốc Toàn.

Nguồn: Nấu bữa cơm đầu tiên, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 (Cánh Diều)

Nấu bữa cơm đầu tiên | Bài thơ Nấu bữa cơm đầu tiên
Bài thơ Nấu bữa cơm đầu tiên (Trần Quốc Toàn): Chẳng còn thiếu gì nữa, Cái gì cũng có rồi, Này thức chan, thức gắp, Cơm chín đầy một nồi. Bát đã lau từng chén, Đũa lại so từng đôi, Thêm trái ớt đỏ tươi, Để góc mâm phần bố.

 

Nấu cơm | Bài thơ Nấu cơm (Dư Duy Khang)
Bài thơ Nấu cơm (Dư Duy Khang): Hôm nay mẹ bệnh, Bé liền thổi cơm, Bàn tay lóng ngóng, Nhóm bếp lửa hồng, Đun đun nấu nấu, Vụng về khói bay
5/5 (6 bình chọn)