Bài thơ Hỏi mẹ

Bài thơ Hỏi mẹ

Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?
Ông sao thì bé
Trăng rằm tròn to
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi
Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không
Nên chú phi công
Bay lên thăm cuội?

Tác giả: Nguyễn Xuân Bồi.

Hỏi mẹ, Bài thơ Hỏi mẹ
Hỏi mẹ | Bài thơ Hỏi mẹ (Nguyễn Xuân Bồi): Ai quạt thành gió, Thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, Bầu trời xanh thế? Ông sao thì bé, Trăng rằm tròn to, Cuội ngồi gốc đa, Phải chăn trâu mãi, Mẹ ơi có phải, Cuội buồn lắm không, Nên chú phi công, Bay lên thăm cuội?

 

Rình xem mặt trời | Bài thơ Rình xem mặt trời (Phạm Hổ)
Bài thơ Rình xem mặt trời (Phạm Hổ): Sáng mát mẹ phơi áo, Chiếu xế mẹ lấy vào: Bé sờ áo, hỏi mẹ: “Nước trên áo đi đâu?” Mẹ cười chỉ mặt trời: “Ông Mặt trời uống đấy!” Bé tin mẹ, hỏi thêm: “Uống lúc nào không thấy?” Mẹ cười: “Thấy sao được! Ông ấy rất khôn nhanh, Vắng người bay xuống uống, Thoáng người, vụt bay lên!”, Hôm sau múc bát nước, Bé để chỗ vắng người, Vào nhà, nấp khe cửa: Bé rình xem mặt trời!
5/5 (4 bình chọn)