Bài thơ Đàn kiến con (Tụ Vinh)

Bài thơ Đàn kiến con

Nhìn đàn kiến nhỏ
Đâu dám coi khinh
Làm việc hết mình
Ngày đêm không nghỉ
Xuân đi hạ lại
Thu đến đông về
Vui sống hả hê
Cháu con no đủ
Cần cù chăm chú
Đắp tổ đào hang
Hợp lực kết đoàn
Dựng xây bền vững
Lòng em chẳng những
Thán phục kiến con
Hơn nữa lại còn
Lấy làm gương sáng.

Tác giả: Tụ Vinh.
Tập thơ Bé thích vành khuyên.

Đàn kiến con | Bài thơ Đàn kiến con: Nhìn đàn kiến nhỏ, Đâu dám coi khinh
Bài thơ Đàn kiến con: Nhìn đàn kiến nhỏ, Đâu dám coi khinh, Làm việc hết mình, Ngày đêm không nghỉ, Xuân đi hạ lại, Thu đến đông về, Vui sống hả hê, Cháu con no đủ…

 

Kiến tha mồi | Bài thơ Kiến tha mồi
Bài thơ Kiến tha mồi: Con Kiến bé xíu, Kéo đi từng đàn, Tha nồi mê mải, Chất đầy từng gian. Kiến đi trật tự, Chẳng hề giành nhau, Mỗi khi gặp bạn, Kiến chạm đầu chào.

Cộng tác viên của Trường mầm non tư thục Họa Mi.

5/5 (3 bình chọn)