Bài thơ Củ cà rốt và củ cải

Bài thơ Củ cà rốt và củ cải

Cà rốt và củ cải
Anh em cùng một nhà
Cà rốt đỏ như lửa
Củ cải trắng nuột nà.

Nguồn: sưu tầm.

Cà rốt và củ cải: Bài thơ Củ cà rốt và củ cải
Bài thơ Củ cà rốt và củ cải: Cà rốt và củ cải, Anh em cùng một nhà, Cà rốt đỏ như lửa, Củ cải trắng nuột nà.

 

Củ cà rốt | Bài thơ Củ cà-rốt
Bài thơ Củ cà-rốt (Phạm Hổ): Lá xanh, Củ đỏ, Lớn nhỏ, Bên nhau, Đất đội, Ngập đầu, Nhảy lên, Đẹp thật! Tên em, Cà-rốt, Củ đỏ, Lá xanh…
5/5 (4 bình chọn)