Bài thơ Mây (Nguyễn Hoàng Sơn)

Mây | Bài thơ Mây & Bài thơ Cầu vồng (Nhược Thủy)

Bài thơ Mây

Lúc mặc áo trắng
Lúc mặc áo xanh
Lúc choàng áo tím
Thay dạng đổi hình

Buổi sáng bên Đoài
Chiều về bên Đông
Bạn cùng ngọn gió
Tháng ngày thong dong…

Là con của nước
Đi học trên trời
Bỗng dưng nhớ mẹ
Liền rơi… rơi… rơi…

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Nguồn: https://www.facebook.com/thotruyenchobe

Mây | Bài thơ Mây & Bài thơ Cầu vồng (Nhược Thủy)
Bài thơ Mây: Lúc mặc áo trắng, Lúc mặc áo xanh, Lúc choàng áo tím, Thay dạng đổi hình, Buổi sáng bên Đoài, Chiều về bên Đông, Bạn cùng ngọn gió, Tháng ngày thong dong…
Bài thơ Cầu vồng
Bài thơ Cầu vồng (Nhược Thủy)