Bài thơ Có chú gà con

Có chú gà con | Bài thơ Có chú gà con

Bài thơ Có chú gà con

Chú gà con chân cứng
Chạy theo mẹ một hồi
Bỗng nhiên thấy vỏ trứng
Vội tìm về tận nơi
Ở trong ấy ấm áp
Chú muốn vào nằm chơi
Chui mấy lần không được
Nghe lạo xạo, rơi rơi
Gà mẹ quay lại hỏi:
Làm gì đấy con ơi?
Mặt gà con phụng phịu:
Vỏ trứng vỡ mất rồi!

Tác giả: Vương Trọng.

Có chú gà con | Bài thơ Có chú gà con
Bài thơ Có chú gà con: Chú gà con chân cứng, Chạy theo mẹ một hồi, Bỗng nhiên thấy vỏ trứng, Vội tìm về tận nơi, Ở trong ấy ấm áp, Chú muốn vào nằm chơi
Bài thơ Gà mẹ và gà con
Bài thơ Gà mẹ và gà con: Cục ta, cục tác; Gà mẹ tìm mồi; Sáng sớm tinh mơ; Đến khi choạng tối. Gà con bé xíu; Tíu tít theo sau