Truong mam non quan Tan Binh

Tổng hợp hình ảnh hoạt động văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm 2016 tại trường mầm non Họa Mi, truong mam non tại quận Tân Bình.

GD Star Rating
loading...
Hoạt động văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm 2016, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Thẻ:, , , ,