Truong mam non quan Tan Binh

Trường mầm non Họa Mi (truong mam non tư thục Họa Mi) xin tổng kết lại hình ảnh lễ khen thưởng cho nhân viên, giáo viên và các bé đang theo học tại trường trong Lễ tổng kết năm học 2016-2017.

Ban giám hiệu Trường mầm non Họa Mi.

GD Star Rating
loading...
Hình ảnh lễ khen thưởng tại lễ tổng kết năm học 2016-2017 của trường, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Thẻ:, ,