Truong mam non quan Tan Binh

Nhân ngày 8/3 sắp đến, truong mam non Họa Mi tổ chức chương trình ngoại khóa tháng 3/2016 mang tên “Bé làm mứt sơ ri tặng mẹ”.
Nội dung: Bé sẽ tìm hiểu và tự tay thực hiện quy trình làm mứt sơ ri dưới sự hướng dẫn của các cô. Sau đó sẽ tự thưởng thức mứt do mình tự làm và đưa về nhà làm quà tặng mẹ.

GD Star Rating
loading...
Hình ảnh "Bé làm mứt sơ ri tặng mẹ", 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Thẻ:, ,