Truong mam non quan Tan Binh

Hình ảnh về giờ học quan sát vườn cây trường mầm non Họa Mi nằm trong hoạt động ngoại khóa hè 2015 tại trường mầm non Họa Mi.

 

GD Star Rating
loading...
Giờ học quan sát vườn cây trường mầm non Họa Mi, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Thẻ:, , ,