Truong mam non quan Tan Binh

[Chương trình học] Bài thơ thiếu nhi trong chương trình học của trường mầm non Họa Mi, quận Tân Bình

Giữ gìn vệ sinh

Con heo không đi dép

Chân nó bẩn quá thôi

Vừa mới rửa xong rồi

Lại giẫm ngay xuống đất

Lúc nào cũng đi dép

Chân bé luôn sạch tinh

Nhớ lời cô giáo dạy

Bé giữ gìn vệ sinh

Bài thơ Giữ gìn vệ sinh - Thơ thiếu nhi - Ảnh sưu tầm

Bài thơ Giữ gìn vệ sinh – Thơ thiếu nhi – Ảnh sưu tầm

(Sưu tầm)

GD Star Rating
loading...
[CTH] Bài thơ Giữ gìn vệ sinh - Thơ thiếu nhi, 7.2 out of 10 based on 21 ratings
Thẻ:, ,