Truong mam non quan Tan Binh

vô tâm

Gieo nuông chiều, gặt vô tâm

Thật khủng khiếp khi có cậu bé tám tuổi do vòi vĩnh đồ chơi không được mẹ đáp ứng đã hùng hồn: “Mẹ không cho con, mai mốt mẹ già con bỏ mẹ luôn!”

Xem thêm