Truong mam non quan Tan Binh

Mapble Bear

Đóng cả nghìn đô để “được” ăn như cám lợn

Gần đây, một nhóm phụ huynh có con đang theo học tại các cơ sở khác nhau của trường mầm non Canada Maple Bear đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ tại nơi cung cấp đồ ăn hàng ngày cho các bé trường Mapble Bear – Công ty Cơm Việt.

Xem thêm