Truong mam non quan Tan Binh

bé tại trường mầm non

Chùm ảnh hoạt động chào mừng bé đến trường mầm non Họa Mi 2015

Chùm ảnh hoạt động chào mừng bé đến trường mầm non Họa Mi 2015, hình ảnh ngày khai giảng năm học mới tại trường mầm non Họa Mi 2015. Kèm theo là hình ảnh sinh nhật bé Hồng Như và khẩu phần ăn mới của các bé trong độ tuổi từ 3-6 tuổi ở truong mam non Họa […]

Xem thêm

Bé khám phá khoa học: Núi lửa và sự phun trào của núi lửa

Hình ảnh về hoạt động của các bé trong tiết học khám phá khoa học: Núi lửa và sự phun trào của núi lửa. Nằm trong chương trình hoạt động hè 2015 của trường mầm non Họa Mi.

Xem thêm

Giờ học quan sát vườn cây trường mầm non Họa Mi

Hình ảnh về giờ học quan sát vườn cây trường mầm non Họa Mi nằm trong hoạt động ngoại khóa hè 2015 tại trường mầm non Họa Mi.

Xem thêm

Trường mầm non Họa Mi: Thể dục buổi sáng – Hoạt động hè 2015

Hình ảnh về giờ học thể dục sáng của các bé mầm non ở tại trường mầm non Họa Mi 2015, hoạt động hè 2015.

Xem thêm